Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Medroxyprogesteron (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Anticonceptie-middelen[/link

Samenstelling

Prikpil (intra-musculair): injectievloeistof (wegwerp-spuit): 150 mg medroxyprogesteron-acetaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 114012//06602
RVG 114013//06602

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie , wanneer andere middelen niet in aanmerking komen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen waarbij een risico bestaat van trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen, tromboflebitis), ook indien deze in het veleden zijn voorgekomen

Borstkanker (= mammacarcinoom), kwaadaardige (= maligne), ook wanneer daar een vermoeden van is

Geslachthormonen, indien bij eerder gebruik geelzucht, zwangerschapsherpes en/of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Long-embolie

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Tumoren van de geslachtsorganen, kwaadaardige (= maligne), ook wanneer daar een vermoeden van is

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschappen, eerdere; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Wanneer borstvoeding wordt gegeven dit middel pas 6 weken na de bevalling (= post partem) toedienen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit voorbehoedmiddel voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) door remming van de eisprong (= ovulatie) en door veranderingen in de samenstelling van het baarmoederhals-slijm (= cervix-slijm). Hierdoor kunnen zaadcellen (= spermatozoën) de baarmoeder moeilijker bereiken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Borsten, gespannen

Depressie

Duizeligheid

Gewichtstoename

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huidbeharing, toename (= hirsutisme)

Huidreacties Prikpil / Medroxyprogesteron Injecties

Melkafscheiding (= zog), overvloedige (= galactorroe)

Menstruatie, uitblijven van (= amenorroe)

Misselijkheid (= nausea)

Nervositeit

Vaginale (doorbraak)bloedingen, geringe (= 'spotting')

Vaginaal bloedverlies, aanhoudend

Vermoeidheid

Vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt om de 3 maanden intra-musculair door of onder toezicht van een arts toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over deze prikpil.

Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over deze prikpil.

Ga voor meer informatie naar de pil-watch van ConsuMed

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt niet of gedeeltelijk vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag zo nodig uw (huis)arts, apotheker of zorgverzekeraar om meer informatie over de vergoeding van dit middel.

Meer informatie

Bijsluiter bij Depo-Provera ® '150'

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017