Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Prednisolon

Geneesmiddelgroep

Gluco-corticosteroïden (= 'corticosteroïden')

Samenstelling

Poeder (+ oplosmiddel) voor injectievloeistof: 25 mg prednisolon per ml

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische reacties

Auto-immuunreacties

Ontstekingsreacties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Inenting (= vaccinatie) met levend virusvaccin

Instabiele gewrichten, geen gewrichtsinjecties (= intra-articulaire injecties)

Oog-virus-ontsteking (herpes simplex oculi)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor andere corticosteroïden

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan op grond van de werking schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is ter beoordeling van de arts.

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt ontstekingsreacties (= anti-inflammatoire werking) en allergische reacties (= immuunreacties).

Bijwerkingen

Afhankelijk van de toepassing en de dosering kan dit medicijn uiteenlopende bijwerkingen veroorzaken (zie bijsluiter van Di-Adreson-F®).

Wisselwerkingen

Barbituraten

Bloedglucose-verlagende middelen (= antidiabetica), die via de mond (= oraal) worden ingenomen.

Bloedstollingremmende medicijnen (= 'bloedverdunners'= trombose-middelen'), bepaalde soorten (= cumarinen)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Efedrine

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers, zoals Aspirine® en Ascal®)

Plasmiddelen, bepaalde (= kalium-uitdrijvende diuretica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de medicijnen die u gebruikt.

Meer informatie

Bijsluiter van Di-Adreson-F®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Di-Adreson-F
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017