Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 33463-7

Werkzame stof

Diacetylmorfine (heroine)

Samenstelling

Poeder voor inhalatiedamp.
Per sachet: 75 mg, 100 mg, 150 mg en 200 mg diacetylmorfine.
Alle sterktes bevatten een mengsel van 750 mg/g diacetylmorfine base en 250 mg/g coffeine anhydraat.

Flacon met 3 g gevriesdroogde diacetylmorfine voor injectie.

Fabrikant/Leverancier

Di-AcetylM B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Afhankelijkheid van hard drugs (= narcotica), bij ontwenningskuur ('afkicken')

Diacetylmorfine mag alleen door de gebruiker zelf onder toezicht worden toegediend in daarvoor gespecialiseerde behandelcentra.

Diacetylmorfine dient toegepast te worden als een toevoeging aan de behandeling met oraal methadon en kan tot 3 maal daags worden toegediend.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie

Astma (= asthma bronchiale) en chronische obstructieve longziekten (COPD)

Blauwkleuring van de huid en slijmvliezen (cyanose)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Hartfunctie, verminderde (= hartinsuffici├źntie, hartfalen)

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.
Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork├│men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en tevens een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Dit middel is een hulpmiddel voor ernstig verslaafden aan "hard drugs" om een menslijker en socialer leven te leiden.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Misselijkheid en braken

Psychiatrische problemen: hallucinaties, verwardheid, depressies

Griepachtige verschijnselen

Duizeligheid

Pupilvernauwing (= miosis)

Stemming, uitgelaten (= euforie)

Stemming, somber (= dysforie)

Sufheid

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Gebruik van andere stimulerende drugs

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Middeln met een 'muscarine-achtige werking', atropine en soortgelijke middelen (anticholinergica).

Hoe te gebruiken?

Volgens een techniek die 'chinezen' wordt genoemd.

Hoe te bewaren?

Het middel wordt bewaard in het behandelcentrum volgens de richtlijnen op de verpakking en de opiumwet.

Medicatietrouw

Dit wordt bijgehouden in de behandelcentra

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts in het behandelcentrum.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Overdosering

Ademhalingsvermindering (ademhalingsdepressie), verminderd geestelijke functioneren, bewusteloosheid (= coma), bloeddrukdaling (= hypotensie), afkoeling (= hypothermie), afname van de hartfrequentie (= bradycaride), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017