Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113258

Werkzame stof

Difterie-toxoïde (D), kinkhoest-vaccin (K) en tetanus-toxoïde (T).

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD
PERTUSSISTOXINE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD

Hulpstoffen:
ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE overeenkomend met
ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE

Fabrikant/Leverancier

Statens Serum Institut

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Difterie

Kinkhoest (= pertussis)

Tetanus (= stijfkramp)

U krijgt diTekiBooster alleen als u reeds eerder bent gevaccineerd tegen difterie, tetanus en kinkhoest.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of middelen of voor een of meer van de bestanddelen

Vaccins, andere dan dit middel (niet gelijktijdig of niet binnen een bepaalde periode na elkaar geven)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert (1) de vorming van antistoffen tegen tetanus- (= stijfkramp) en difterie-toxinen, (2) en (3) de vorming van antistoffen tegen kinkhoest (= pertussis)

Bijwerkingen

Hersenaandoening (= encefalopathie) binnen 1 uur tot 3 dagen na de injectie, zelden (een oorzakelijke samenhang met de vaccinatie is niet waarschijnlijk)

Instorting (= collaps) en spierkrampen (convulsies), in zeldzame gevallen

Plaatselijke (= lokale) reacties, soms met algemene malaise en koorts

Wisselwerkingen

Andere vaccins

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectie bevat tevens aluminium-fosfaat, 2-fenoxyethanol en formaldehyde.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017