Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Difterie-toxoïde (D), kinkhoest-vaccin (K), tetanus-toxoïde (T) en geïnactiveerd, gezuiverd poliomyelitis vaccin type 1, 2 en 3 (P).

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof: > 30 Internationale Eenheden (= IE) difterie-toxoïde (D), > 4 IE kinkhoest-vaccin (K), > 60 IE tetanus-toxoïde (T) en van geïnactiveerd, gezuiverd poliomyelitis vaccin (P) > 40 D-antigeen eenheden (= DE) type 1, > 40 DE type 2 en > 7,5 DE type 3 per ml injectievloeistof (bevat ook aluminium-fosfaat, 2-fenoxyethanol en formaldehyde)

Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Difterie

Kinkhoest (= pertussis)

Tetanus (= stijfkramp)

Poliomyelitis (= spinale 'kinderverlamming')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of middelen of voor een of meer van de bestanddelen

Vaccins, andere dan dit middel (niet gelijktijdig of niet binnen een bepaalde periode na elkaar geven)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert (1) de vorming van antistoffen tegen tetanus- (= stijfkramp) en difterie-toxinen, (2) de humorale afweerreactie (= humorale immuniteit) tegen poliomyelitis (= kinderverlamming) en (3) de vorming van antistoffen tegen kinkhoest (= pertussis)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Hersenaandoening (= encefalopathie) binnen 1 uur tot 3 dagen na de injectie, zelden (een oorzakelijke samenhang met de vaccinatie is niet waarschijnlijk)

Instorting (= collaps) en spierkrampen (convulsies), in zeldzame gevallen

Plaatselijke (= lokale) reacties, soms met algemene malaise en koorts

Wisselwerkingen

Andere vaccins

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) toegediend.

Kinderen van 2-4 maanden (bij voorkeur niet jonger) krijgen tenminste om de maand drie achtereenvolgende inentingen en een vierde inenting op de leeftijd van 11 maanden.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van DKTP-Vaccin RIVM®

Bijzonderheden

De injectie bevat tevens aluminium-fosfaat, 2-fenoxyethanol en formaldehyde.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

DKTP-Vaccin RIVM
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017