Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06278-9
RVG 19811

Werkzame stof

Sulpiride

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Capsule: 50 mg sulpiride

Drank, 200 ml: 5 mg sulpiride per ml (bevat ook 2,9 mg natrium per ml)

Tablet: 400 mg sulpiride

Fabrikant/Leverancier

Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 14701//06279
RVG 22427//19811
RVG 103957//06279

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 26835//06279

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 107109//19811
RVG 109582//06279

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Manie

Opwinding en onrust (= agitatie), ernstige vormen

Psychosen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Feochromocytoom (= sterk verhoogde productie van epinefrine (= adrenaline)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor de werkzame stof, voor een van de hulpstoffen in dit medicijn of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -vooral aan het begin van de beghandeling- als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft o.a. ook een geringe kalmerende (= sederende) en anti-braak (= anti-emetische) werking.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme), bij hogere doseringen

Depressie, verergering van bestaande depressie

Droge mond, vooral in het begin

Emotionele afvlakking

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen), vooral in het begin

Initiatief, verlies van

Neuroleptica-syndroom; optreden van bijwerkingen die typisch voorkomen bij het gebruik van antipsychotica (= neuroleptica)

Slaperigheid, vooral in het begin

Spierschokken en ?krampen (= convulsies)

Sufheid, vooral in het begin

Urine-ophoping (= urineretentie), vooral in het begin

Verstopping (= obstipatie), vooral in het begin

Wisselwerkingen

Alcohol

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met medicijnen, die de dokter heeft voorgeschreven, of zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Dogmatil®

Bijzonderheden

De drank bevat ook 2,9 mg natrium per ml.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017