Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer

RVG 27095

Werkzame stof

Calcipotriol en betamethason

Geneesmiddelgroepen

Hoofdgroep: huid-middelen

Subgroep: psoriasis-middelen,uitwendig met corticosteroïd

Samenstelling

Zalf: 50 microgram calcipotriol-monohydraat en 0,5 mg betamethason per gram

Fabrikant/Leverancier

Leo Pharma BV,

website http://www.leo-pharma.nl

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Psoriasis, milde tot matig ernstige psoriasis (= psoriasis vulgaris) van de huid.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Calciumgehalte van bloed, verhoogd (= hypercalciëmie).

Calcium-huishouding, bij bekende stoornissen daarvan

Dunne huid, kwetsbare aders, huidstriemen

Droge huid

Zweren of huidwonden

Bij virale huidlaesies, huidinfecties veroorzaakt door schimmels of bacterien, infecties door parasieten.

Tuberculose (TB) of syfillis

Acne vulgaris

Huidatrofie

Kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen.

Speciale waarschuwingen

Vermijd gebruik op meer dan 30% van uw lichaam en gebruik niet meer dan 15 gram per dag.

Vermijd gebruik onder zwachtels of verband.

Vermijd gebruik op grote aangedane plekken of in huidplooien.

Vermijd gebruik op gezicht of geslachtsorganen.

Vermijd overdadige blootstelling aan de zon.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in dit medicijn overgaat in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Cacipotriol is afgeleid van vitamine D en herstelt de normale groei van de keratinocyten in de opperhuid.

Betamethason is een corticosteroid en heeft anti-inflammatoire, jeukwerende, vasoconstructieve en immunosuppressieve eigenschappen.

De werking wordt zichtbaar na 2-4 weken en is na ca. 6 weken maximaal.

Bijwerkingen

De psoriasis erger wordt.

Het niet naar behoren functioneren van de bijnieren (vermoeidheid, depressie en angst)

Grauwe staar (wazig zien, nachtblindheid, gevoeligheid voor licht) of een verhoogde druk in het oog (pijn in het oog, rood oog).

Ontstekingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Jeuk

Uitslag

Branderig gevoel van de huid

Pij of irritatie van de huid

Dermatitis

Erythema

Folliculitis

Pigmentatieveranderingen op de toedieningsplaats

Dunner worden van de huid

Gewijzigde haargroei

Lichter worden van de huidskleur

Droge huid

Gevoeligheid van de huid voor licht

Eczeem

Wisselwerkingen

Vertel uw arts of apotheker indien u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Ook geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig heeft.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Dovobet® dient eenmaal per dag aangebracht te worden.

De maximale dosis per dag mag 15 g niet overschrijden.

Het totaal te behandelen gebied mag niet meer bedragen dan 30% van het lichaamsoppervlak.

Na gebruik van dit medicijn de handen of vingers wassen om onwillekeurige verspreiding naar de gezichtshuid of andere huiddelen te voorkómen.

Hoe te bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

In de verpakking bij kamertemperatuur (15-25 C).

De tube moet 1 jaar na de eerste opening worden weggegooid.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Receptmedicijnen niet op eigen initiatief combineren met andere recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen. Dit kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit medicijn mag niet in het gezicht worden toegepast.

Overdosering

Het gebruik van hoeveelheden groter dan de aanbevolen dosis kan leiden tot verhoogde serum calciumspiegels, die zich snel normaliseren wanneer de behandeling wordt stopgezet.

Overmatig langdurig gebruik kan de hypofyse-bijnieras onderdrukken. Dit kan leiden tot reversiebele, secundaire bijnierinsufficientie.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke overdoseringsverschijnselen.

Bijsluiters

Dovobet Zalf
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017