Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/07/416/001

Werkzame stof

Anidulafungin

Geneesmiddelgroep

Schimmel-middelen (= anti-mycotica)

Samenstelling

Elke injectieflacon bevat 100 mg anidulafungin.
De gereconstitueerde oplossing bevat 3,33 mg/ml anidulafungin en de verdunde oplossing bevat 0,36
mg/ml anidulafungin.

Fabrikant/Leverancier

Pfizer Ltd

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Candidiasis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Pas op met het gebruik bij (o.a.)

- lever-problemen, ook indien eerder gehad
- gebruik van ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
- allergische aanleg

Dit geneesmiddel bevat 24 vol% ethanol (alcohol); dit komt overeen met 6 g ethanol in de onderhoudsdosis van 100 mg (toegediend in 1,5 uur) en met 12 g ethanol in de aanvangsdosis van 200
mg (toegediend in 3 uur).

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen, verminderen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verstoort de aanmaak van een bestanddeel van de celwand van schimmels dat nodig is om de schimmel te laten groeien en overleven.

Bijwerkingen

Hoofdpijn

Convulsies

Diarree, braken, misselijkheid

Uitslag, jeuk

Blozen

Afwijking van de bloedstolling

Wisselwerkingen

Er wordt geen dosisaanpassing van één van beide geneesmiddelen aanbevolen wanneer anidulafungin gelijktijdig wordt toegediend met ciclosporine, voriconazol of tacrolimus en er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor anidulafungin wanneer dit gelijktijdig wordt gebruikt met amphotericine B of
rifampicine.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of andere zorgverlener.

Gebruikelijke dosering: 1 x daags via intra-veneuze (= i.v.) infusie gedurende 1 uur.

Bij nier-problemen en/of overgewicht wordt de dosering meestal aangepast.

Hoe te bewaren?

Ongeopende flacons: in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in vriezer!)

Medicatietrouw

Informeer arts of andere zorgverlener als u denkt dat een dosering is overgeslagen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet waarom dit medicijn wordt toegediend.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de effecten van andere medicatie veranderen.

Overdosering

Zoals bij elke overdosering dienen, voor zover nodig, algemene ondersteunende maatregelen te worden getroffen. In geval van een overdosering kunnen bijwerkingen optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017