Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 33759

Werkzame stof

Doxycycline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: tetracyclinen

Samenstelling

Capsules met gereguleerde afgifte: 30 mg doxycycline voor onmiddelijke afgifte en 10 mg doxycycline met vertraagde afgifte per capsule

Fabrikant/Leverancier

N.V. Galderma Belgilux

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Rosacea , acne rosacea

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 12 jaar

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddleen of voor andere tetracyclinen

N.B.

Efracea® niet gebruiken bij bacteriele infecties of antibacteriele profylaxe.

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn kan op grond van de werking tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor moeder en/of vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Doxycycline heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen
machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Efracea® is bedoeld om ontstekingsremmend te werken en niet om infecties te behandelen.

Bijwerkingen

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk, shockreactie)

Bloedarmoede (hemolytische anemie)

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen, ureum, creatinine, stikstofhoudende verbindingen)

Braken

Diarree

Dubbel zien

Duizeligheid

Hoofdpijn

Leverbeschadiging, soms met alvleesklierontsteking (= pancreatitis)

Licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Oorsuizen (= tinnitis)

Schimmelinfectie rond anus en geslachtsorganen (candida)

Slokdarm-irritatie, - ontsteking (= oesofagitis) en -zweren (= ulcus oesophagi), bij hoge doseringen

Tandverkleuring, daarom niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding en niet bij kinderen jonger dan 8 jaar

Vitamine B-tekort, na langdurig gebruik

Wazig zien

Wisselwerkingen

Neem geen antacida (zuurbindende middelen), multivitaminen of andere producten die calcium bevatten (zoals melk en zuivelproducten en calciumhoudende vruchtensappen), aluminium, magnesium (zoals quinapril tabletten, die worden genomen bij hoge bloeddruk), ijzer of bismut, of colestyramine, geactiveerde kool of sucralfaat tot 2 tot 3 uur na inname van Efracea. Deze geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Efracea verminderen als ze tegelijkertijd worden
ingenomen.

Antibiotica met een bacteriedodende (= bactericide) werking

Barbituraten (o.a. fenobarbital)

Bloedstolling-remmende middelen (anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Fenytoïne (Diphantoïne®, Epunatin®)

Medicijnen die aluminium, bismut, calcium, ijzer, magnesium of zink bevatten.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Overdag innemen (niet voor het slapen gaan)

In zittende of staande houding met ruim water of voedsel innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur geheel afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Efracea® capsules zijn niet bio-equivalent met andere doxycycline producten

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Efracea
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017