Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 31668-9
RVG 35313

Werkzame stof

Leuproreline

Geneesmiddelgroep

Hypothalamus-hormonen

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof 7,5 mg, 22,5 mg en 45 mg; wegwerpspuit met solvens (als mengsysteem).

Fabrikant/Leverancier

Astellas Pharma B.V.

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 113920//35313

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Endometriose , matige tot ernstige

Prostaatkanker (= prostaat-carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en hormoon-gevoelig

Puberteit, vervroegde (= pubertas praecox), indien oorzaak onbekend (= idiopathisch)

Als adjuvans bij Borstkanker bij vrouwen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hersentumoren, groeiende (= progressieve)

Kinderen met een ziekte of behandeling die de groei of de functie van de hypofyse en/of hypothalamus en/of geslachtsklieren (= hypofysaire-gonadale-as) beïnvloedt

Meisjes ouder dan 12 jaar en jongens ouder dan 13 jaar met botrijping (= bot-maturatie)

Na orchidectomie (= chirurgische verwijdering van de zaad- en/of bijbal bij de man)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= nonapeptiden)

Tumoren, ongevoelig voor hormonen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen hormonale anticonceptiva (= 'de pil') gebruiken.

Gedurende tenminste de eerste twee maanden van gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkomende (= anticonceptieve) maatregelen nemen (o.a. condooms, spiraaltje of zaaddodende pasta). Daarna is de kans op zwangerschap vanwege de werking van dit medicijn erg klein.

Bij zwangerschap direct stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met het hypothalamus-hormoon gonadoreline (= LH-RH). Het stimuleert de hypofyse tot productie en afgifte van follikel stimulerend hormoon (= FSH) en luteïniserend hormoon (= LH). Hierdoor wordt bij de vrouw de eisprong (= ovulatie) en bij de man de ontwikkeling van de testes en de zaadproductie gestimuleerd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Algemene bijwerkingen

Allergische reacties

Botweefsel, verlies van

Depressie

Duizeligheid

Hoofdpijn

Injectieplaats: o.a. irritatie, ontsteking, pijn, en bloeduitstorting (= hematoom)

Misselijkheid

Vochtophoping in de ledematen (= perifeer oedeem)

Speciaal bij kinderen

Acne

Gewichtsveranderingen

Haaruitval (= alopecia)

Huidsmeer, vergrote afscheiding (= seborroe)

Huiduitslag

Pijn in het algemeen

Vaginale bloedingen

Vagina-ontsteking (= vaginitis)

Vagina, vergrote afscheiding

Speciaal bij vrouwen

Doorbraakbloedingen, met name later tijdens de behandeling

Opvliegers en andere overgangsklachten (= climacterische klachten), enige weken na toediening

Onttrekkingsbloedingen, met name aan het begin van de behandeling

Sex, minder zin in (= verminderd libido)

Vagina, droge

Zweten

Speciaal bij mannen

Impotentie

Opvliegers

Sex, minder zin in (= verminderd libido)

Wisselwerkingen

Geslachtshormonen

Groeihormoon

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017