Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar is (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 11015

Werkzame stof

Lidocaïne en prilocaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Crème, waterige (= hydrofiele), tube 25 gram: 25 mg lidocaïen en 25 mg prilocaïne per gram

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 31137//11015
RVG 115964//11015

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 35253//11015
RVG 112040//11015

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 32297//11015
RVG 100630//11015
RVG 102377//11015

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn, aan huid en/of slijmvliezen, plaatselijke verdoving (= lokale anesthesie)

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Geslachtsorganen

Kinderen, te vroeg geboren (= prematuren) en kinderen jonger dan 3 jaar

Kinderen die medicijnen krijgen die hemiglobinemie (= hemiglobine in bloed) kunnen veroorzaken (zie bijsluiter of vraag aan arts of apotheker)

Middenoor

Oog, niet in, op of rond het oog gebruiken

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stoffen (lidocaïne en prilocaïne) gaan in geringe mate over in de moedermelk.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekedn bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel werkt plaatselijk pijnstillend (= lokaal anaesthetische werking).

Bijwerkingen

Allergische reacties, zelden

Branderig gevoel van de huid bij de plaats van de pleister.

Jeuk bij de plaats van de pleister.

Rood of bleekheid van de huid bij de plaats van de pleister.

Plaatselijke zwelling door vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Bloedstollingremmers (= antistollingsmiddelen = anti-trombose-middelen)

Heparine (= Calparine®, Heparine Leo ®, Minihep ®)

Medicijnen die plaatselijk de huiddoorbloeding verminderen (= lokale anaesthetica met vasoconstrictoren)

Pijnstillers, die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's, o.a. aspirine en naproxen)

Plasmavervangers (met name dextranen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter.

Bij kinderen mag het totale, bedekte huidoppervlak niet groter zijn dan ca. 16 cm2 (= 4 bij 4 cm)

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Het gebruik -medicijnen is meestal alleen zinvol als ze nauwkeurig volgens volgens voorschrift op het etiket of in de bijsluiter worden gebruikt.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts of apotheker.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo mogelijk nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit medicijn na enkele dagen niet het gewenste resultaat oplevert.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. Het wordt daarom (wel, ten dele of niet) vergoed volgens de daarvoor regels van de overheid en uw zorgverzekraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Emla creme
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017