Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/04/294/001-6 (7,5 mg)
EU/1/04/294/007-12 (15 mg)

Werkzame stof

Darifenacine

Geneesmiddelgroep

Urine-incontinentie-middelen

Samenstelling

Ronde tabletten met verlengde afgifte die 7,5 mg (wit) of 15 mg (perzikkleurig) darifenacine bevatten.

Fabrikant/Leverancier

Novartis Europharm Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Instabiele of hyperactieve blaas . Emselex® wordt voorgeschreven aan volwassen patiënten met het overactieve blaassyndroom ter behandeling van aandrangs- of urge-incontinentie (plotseling gebrek aan controle over het urineren), verhoogde urinaire frequentie (behoefte om vaak te urineren) en aandrang (plotselinge aandrang om te
plassen), waarmee dit syndroom gepaard gaat.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Dikke darm, vergroot (= megacolon), t.g.v. vergiftiging (= toxische)

Ernstige colitis ulcerosa (ernstige ontsteking van de dikke darm)

Ongecontroleerde nauwe-hoek glaucoom (verhoogde druk in het oog, zelfs met behandeling)

Gastrische retentie (wanneer de maag zich niet goed leeg maakt)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen (wazig zien) en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in Emselex®, darifenacine, is een anticholinergicum. Het blokkeert een receptor in het lichaam, de muscarine-M3-receptor, en in de blaas, als gevolg waarvan de spieren die de urine uit de blaas duwen, ontspannen. Dit leidt tot meer blaascapaciteit, tot veranderingen in de wijze van contractie (samentrekking) van de blaas en tot minder blaascontracties. Dit helpt Emselex® om
ongewenst urineren te voorkomen.

Bijwerkingen

Vaak (1 op de 10 gebruikers):
- buikpijn
- hoofdpijn
- droge ogen

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers):
- asthenie (spierzwakte)
- hypertensie
- flatulentie (winderigheid)
- diarree
- gelaatsoedeem
- perifeer oedeem
- duizeligheid
- slapeloosheid
- abnormaal denken
- slaperigheid
- ademnood
- rhinitis
- toegenomen hoest
- droge huid
- jeuk
- zweten
- abnormaal zicht, wazig zicht
- smaakverstoring
- urineretentie
- urineweginfectie
- impotentie
- vaginitis
- blaaspijn

Wisselwerkingen

Anti-cholinergica, andere dan dit middel

Cyclosporine (een geneesmiddel bij patienten die een transplantatie ondergaan hebben)

Verapamil (een geneesmiddel voor het hart)

Ketoconazole en itraconazole (middelen die gebruikt worden voor de behandeling van schimmelinfecties)

Proteaseremmers (geneesmiddelen zoals ritonavir, die gebruikt worden door AIDS-patienten)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen (inclusief ouderen): 1 x daags 1 tablet van 7,5 mg zo nodig verhogen tot 1 maal daags 15 mg.

De tabletten niet kauwen, maar heel doorslikken met wat water.

Emselex® wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege een gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van/bijbetaling bij uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Hoofdpijn, droge mond, duizeligheid, slaperigheid, wazig zien, waanvoorstellingen (= hallucinaties), ernstige opwinding, spierschokken (= convulsies, benauwdheid (= respiratoire insufficiëntie), versnelde hartslag (= tachycardie), urine-ophouden (= urine-retentie), pupilverwijding (= mydriasis)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017