Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Emtriva®: 2004

Werkzame stof

Emtricitabine

Geneesmiddelgroep

HIV/AIDS-middelen (= anti-retrovirale middelen)

Samenstelling

Emtriva®-capsules: 200 mg emtricitabine per capsule

Emtriva®-drank: 10 mg emtricitabine per ml

Fabrikant/Leverancier

UCB Pharma Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-virussen, in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Patiënten die minder dan 33 kg wegen.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Pas op bij (o.a.)

Dit middel vermindert niet het risico van besmetting met HIV.

Dit middel alleen in combinatie met andere anti-HIV-middelen gebruiken (met uitzondering van middelen met lamivudine en zalcitabine).

Informeer uw (huis)arts over een eventuele nierziekte. De dosering moet dan mogelijk worden aangepast.

Dit medicijn kan als bijwerking melkzuuracidose (= overmaat melkzuur in het bloed). Meldt na gebruik eventuele verschijnselen van melkzuuracidose (o.a. diep en snel ademhalen, misselijkheid, braken en buikpijn) aan uw (huis)arts.

Dit medicijn kan als bijwerking een vergrote lever veroorzaken. Meldt een eventuele leverziekte, waaronder hepatitis B en C, vóór gebruik van dit middel aan uw (huis)arts.

Dit medicijn kan verandering in de verdeling en opslag van lichaamsvet veroorzaken.

Stop niet zonder overleg met uw (huis)arts met het gebruik van dit medicijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens het gebruik van dit medicijn effectieve voorbehoeding tegen bevruchting (= anticonceptie) toepassen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is een zgn. reverse-transcriptase-remmer die werkzaam is tegen HIV-virussen (= retrovirussen).

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op 10 gebruikers) o.a.

- creatinekinase-bloedgehalte, verhoogd
- diarree
- hoofdpijn
- misselijkheid
- spierpijn
- zwakte

Vaak (1-10 op 100 gebruikers)

- bloedbeeld, afwijkingen
- bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen
- braken
- buikpijn
- dromen, abnormale
- duizeligheid (NB. verkeer!)
- huiduitslag (o.a. rode en andere, soms donkere vlekken, blaren, zwellingen)
- infecties (verhoogde gevoeligheid)
- insuline, verminderde gevoeligheid
- jeuk
- kortademigheid
- pijn
- slapeloosheid
- spijsverteringsproblemen
- vermoeidheid
- vetverdeling, veranderde
- zwakte

Wisselwerkingen

Lamivudine (= Epivir®, Zeffix®)

Zalcitabine (= Hivid®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering:
- 1 x daags 1 capsule
- drank: zie etiket

De capsules kunnen onafhankelijk van de maaltijden worden ingenomen met een glas water.

De drank is geschikt voor kleine kinderen en mensen met slikproblemen.

Neem na braken niet binnen 1 uur een nieuwe dosis in.

Hoe te bewaren?

Capsules: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Drank: in de koelkast (niet in vriesvak!) bij 2-8 graden Celcius.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit middel gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig (= resistent) wordt voor het medicijn.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Emtriva®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017