Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Lamivudine

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen)

Samenstelling

Drank, 240 ml: 10 mg lamivudine per ml

Tabletten: 150 mg en 300 mg lamivudine

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-virussen (HIV-type 1 en type 2), in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Hepatitis B , chronisch

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn of vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel bij voorkeur niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Voor zover bekend heeft dit middel bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen type 1 en type 2 HIV-virussen (= retrovirussen) en hepatitis-B-virus.

NB. Dit middel houdt de HIV-besmetting onder controle, maar geneest die niet. Ook bij gebruik van dit middel moeten daarom altijd passende maatregelen (bijv. sexuele onthouding en/of condooms) worden genomen om besmetting van anderen met HIV te voorkómen.

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= hepatitis)

Bloedbeeld-afwijkingen (o.a. verminderd aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes)

Bloedwaarden, afwijkingen (o.a. verhoogde leverenzym-waarden en serum-amylase-waarden)

Braken

Buikkrampen

Buikpijn

Diarree

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Hoesten

Huiduitslag

Keel en amandelen, onaangenaam gevoel

Koorts

Luchtweg-infecties

Malaise

Misselijkheid

Neusklachten

Slapeloosheid

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zenuwaandoening van handen en voeten (= perifere neuropathie), o.a. prikkeling, verdoving, uitval

Wisselwerkingen

Co-trimoxazol (o.a. Bactrimel®, Eusaprim®, Sulfotrim®, Trimoxol®)

Emtricitabine (= Emtriva®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Drank en tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van de meeste medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet of niet voldoende helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen, de dosering aanpassen en/of bekijken of u misschien in aanmerking komt voor andere medicijnen.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig wordt (= resistent) voor het medicijn.

Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Epivir®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Epivir (EU)
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017