Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Poly-estradiol-fosfaat

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-hormonen

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof: 80 mg poly-estradiol-fosfaat + oplosmiddel voor injectie.
De injectie vloeistof bevat mepivacaine als plaatselijk verdovend middel.

Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Prostaatkanker (= prostaat-carcinoom), indien operatie niet mogelijk is (= inoperabel)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Geelzucht, door galstuwing (= cholestatische icterus)

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere lokaal verdovende middelen van het amide-type, zoals mepivacaïne (= Scandicaine®) en prilocaïne (= Citanest®)

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen), ook indien eerder last van gehad (= anamnetisch)

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing

Borstvoeding

Niet van toepassing

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verlaagt het testosteron-gehalte van het bloed en remt op die manier de tumor-groei.

De werking duurt na éénmalige toediening ca. 14-28 dagen.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloedlipiden-gehalte, toename

Borstvorming en andere vrouwelijke kenmerken (= feminisatie)

Braken

Geelzucht

Glucose-tolerantie, verminderd

Hoofdpijn

Huid, levervlekken (= chloasma)

Huidreacties (exantheem)

Leverfunctie-stoornissen

Migraine

Misselijkheid (= nausea)

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huidreacties, ademnood en shock-reactie (door de verdovende hulpstof mepivaca?ne)

Potentie, verminderd

Seksuele lust (= libido), verminderd

Stemmingsveranderingen

Trombose

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie)

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Medicijnen die de lever-enzym-functies stimuleren, zoals alcohol, barbituraten en rifampicine (= Rifadin©, Rimactan©)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter in de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de werking van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Bijsluiter bij Estradurin®

Bijzonderheden

Dit medicijn bevat mepivacaine als plaatselijk verdovend middel (= lokaal anaestheticum).

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Estradurin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017