Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cyproteron-acetaat en ethinyl-oestradiol

Samenstelling

Strip met 21 omhulde tabletten: 2 mg cyproteron-acetaat en 35 microgram ethinyl-oestradiol per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Stragen Nordic A/S
RVG 29728

Mylan BV
RVG 29729

Pharmachemie BV
RVG 33581

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Acne , alleen als lokale therapie of systemische antibiotica behandeling heeft gefaald.

Anticonceptie-pil (= voorbehoedsmiddel tegen zwangerschap)

Hirsutisme (= overmatige lichaamsbeharing)

Seborroe

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afsluiting of vernauwing van slagaders (= arteriële occlusie), zoals hartinfarct en CVA (= cerebrovasculair accident) en verschijnselen die daaraan voorafgaan (= prodromale aandoeningen), zoals angina pectoris en TIA (= transient ischemic accident = verbijgaande vernauwing van hersenbloedvaten)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Cholesterol en/of andere bloedvetten (= lipiden), indien ernstig verhoogd bloedgehalte

Leverfunctieziekten, ernstige; ook indien eerder gehad

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Suikerziekte (= diabetes mellitus = suikerziekte = glucoseziekte), ernstige, waarbij vaatveranderingen zijn opgetreden

Trombo-embolische aandoeningen, zoals arteriële veneuze trombose, al of niet met long-embolie, ook wanneer erfelijke aanleg daarvoor of indien indien eerder last van gehad)

Tumoren (= gezwellen), wanneer de groei afhankelijk is van geslachtshormonen

Vaginale bloedingen, indien onverklaard

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap .

Voorafgaand aan het gebruik van dit medicijn moet zwangerschap eerst worden uitgesloten.

Wanneer tijdens gebruik van dit medicijn de menstruatie uitblijft, moet zwangerschap eerst worden uitsluiten voordat verder mag worden gegaan met de behandeling

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de invloed van mannelijke geslachtshormonen (= anti-androgene werking) op organen en klieren die daar gevoelig voor zijn, zoals de talgklieren en haren van de huid.

Dit medicijn remt het vrijkomen van eicellen (= ovulatie) halverwege de maandcyclus en verandert het slijm in de baarmoederhals (cervix). Hierdoor wordt bevruchting van de eicel, resp. zwangerschap voorkómen (= anti-conceptieve werking)

Bijwerkingen

Bloedstolsels (= trombose of embolie) in de aders (= venen), zoals diep-veneuze trombose en long-embolie

Bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaders (= arteriële trombose)

Bloedverlies uit de vagina, onregelmatig (o.a. spotting en doorbraakbloedingen), vooral tijdens de eerste drie maanden van gebruik

Borsten, gevoelig, pijnlijk en/of afscheiding

Misselijkheid

Depressieve stemming

Gewichtsverandering

Hoofdpijn

Huidaandoeningen

Misselijkheid

Seks, zin in (= libido), veranderd

Vaginale afscheiding, veranderde

Vochtophoping (= vochtretentie)

Ziekte van Crohn, verergering

Wisselwerkingen

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), primidon (= Mysoline®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), Sint-Janskruid, en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine en terbinafine (= Lamisil®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten bij voorkeur iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip -bijvoorbeeld tijdens of na het avondeten- innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Alleen voor de behandeling van acne geralateerd aan androgene gevoeligheid en/of hirsutisme bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Extra aandacht voor risico en risicofactoren van trombo embolieen.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017