Met of zonder recept

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil ook zonder recept worden verkregen.

Werkzame stof

Ethinylestradiol en drospirenon

Geneesmiddelgroepen

Orale anti-conceptiva ('de pil')

Samenstelling

Tablet, omhulde: strip met 24 tabletten 20 microgram ethinylestradiol en 3 mg drospirenon per tablet en 4 placebo tabletten.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Bayer B.V.
RVG 100827-8

Gedeon Richter Plc
RVG 107174
RVG 107177

Teva BV
RVG 109940-1

DOC Generici Srl
RVG 109945

EFFIK
RVG 109938

LadeePharma Kft
RVG 109934

Sandoz BV
RVG 109939

Centrafarm BV
RVG 111666

Mylan BV
RVG 111674
RVG 111677

Stada Arzneimittel AG
RVG 111653

Actavis Group PTC ehf
RVG 111638
RVG 111642

Midas Pharma GmbH
RVG 113319-21
RVG 114916-8

Dr. Max Pharma Limited
RVG 113238

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie, via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Arteriële trombose, waaronder hersendoorbloedingsstoornissen (cerebrovasculaire accidenten = CVA) of hartinfarct (= myocard-infarct); ook wanneer men daar aanleg voor heeft (= predispositie) en/of eerder last van heeft gehad

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Lever-aandoeningen, ernstige, die niet zijn genormaliseerd; ook wanneer men daar eerder last van heeft gehad

Lever-tumoren, goedaardige (= benigne) en kwaadaardige (= maligne); ook wanneer men daar eerder last van heeft gehad

Lipoproteïne-gehalte van het bloed, verstoord (= dyslipoproteïnemie), waaronder verhoogd cholesterol

Migraine, bepaald type (met focale neurologische symptomen)

Nier-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel of één of meer van de hulpstoffen in dit middel

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Tumoren van de geslachtsorganen of borsten, die afhankelijk zijn van de geslachtshormoon-spiegels in het bloed; ook wanneer dat wordt vermoed

Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet bekend is

Veneuze trombose, waaronder diepe veneuze trombose en long-embolie; ook wanneer men daar aanleg voor heeft (= predispositie) en/of eerder last van heeft gehad

Zwangerschap

Algemeen

Breng een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde middelen voorgeschreven krijgt.

Zwangerschap en borstvoeding

De pil niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Voordat de pil mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pil zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pil onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pil geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pil gebruiken.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u middelen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen na overleg met uw arts .

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de gevolgen van gebruik van de pil tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Deze pil heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals zodanig dat zaadcellen moeilijker in de baarmoeder en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich niet innestelen in de baarmoederwand.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van de pil.

Bijwerkingen

Acne

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloedingen tussen de menstruaties

Borstkanker (= mammacarcinoom)

Borstpijn

Braken (= emesis)

Depressieve stemming

Eczeem

Gewichtstoename

Hoofdpijn

Jeuk

Laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen

Lichaamsgewicht, toename

Menstruatie, onregelmatigheden

Migraine

Misselijkheid (= nausea)

Schimmel, vaginale (vaginale moniliasis)

Seksuele lust (= libido), verminderd

Trombose (trombo-embolische aandoeningen)

Vagina-ontsteking (= vaginitis)

Vochtophoping

Witte vloed (= fluor = leukorroe)

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pil effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking.

De meeste bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen na enkele maanden pilgebruik.

Gebruik van de pil verhoogt de kans op bepaalde hart- en vaatziekten ten gevolge van bloedstolselvorming (= trombose) in de slagaderen (= arteriën) en aderen (= venen). Stoppen met roken vermindert de kans op trombose in de slagaderen.

Gebruik van de pil verhoogt in geringe mate de kans op borstkanker (= mammacarcinoom). Dit verhoogde risico verdwijnt ca. 10 jaar na stoppen met de pil.

Na stoppen met de pil kan de vruchtbaarheid zijn verstoord. Deze verstoring is gewoonlijk goed te verhelpen.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel moet u dat ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van de pil.

Wisselwerkingen

Barbituraten, carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), hydantoïnen, primidon (= Mysoline®) en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®) en mogelijk ook felbamaat (= Taloxa®), griseofulvine, oxcarbazepine (= Trileptal®), ritonavir (= Norvir®), Sint Janskruid (= Hypericum perforatum) en topiramaat (= Topamax®) kunnen de metabole afbraak van de werkzame stoffen versnellen. Hierdoor kan de anti-conceptieve betrouwbaarheid worden verminderd.

Medicijnen die het kaliumgehalte van het bloed kunnen verhogen, zoals ACE-remmers, angiotensine-II-receptor-antagonisten, aldosteron-antagonisten, kaliumsparende plasmiddelen (= diuretica) en bepaalde pijnstillers (NSAID's).

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie Wisselwerkingen), wordt aangeraden gedurende het gecombineerde gebruik én ook gedurende een bepaalde periode daarna, tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om zwangerschap te voorkómen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

De betrouwbaarheid van de pil is optimaal wanneer u hem precies volgens voorschrift in de bijsluiter van Yasmin® gebruikt. Als u daarvan afwijkt, is de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Neem de pil iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip . Dit bevordert de anti-conceptieve betrouwbaarheid van de pil.

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van deze pil kunnen verminderen (zie Wisselwerkingen), wordt aangeraden gedurende het gecombineerde gebruik én gedurende de eerste 7 dagen daarna, tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om zwangerschap te voorkómen. Bij gelijktijdig gebruik van rifampicine (Rifadin®, Rimactan®) moet tijdens en tot 28 dagen na stoppen met rifampicine een barrièremiddel worden gebruikt.

Algemeen

Lees voorafgaande aan het gebruik van de pil altijd eerst nauwkeurig de bijsluiter .

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u de pil vergeten bent, de pil na inname heeft uitgebraakt of wanneer u last heeft van ernstige diarree .

Vraag uw arts of apotheker om uitleg wanneer u problemen heeft met het pilgebruik.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C)

Algemeen

Bewaar de pil altijd buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen denken vaak dat het snoepjes zijn.

De pil is in de originele stripverpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur. Bewaar de pil nooit in een warme en vochtige omgeving, zoals douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van de pil staat op de verpakking vermeld. Raadpleeg uw apotheker als u vragen heeft over de houdbaarheid van de pil.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien, maar terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van de pil.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik, dat wil zeggen dat de pil alleen betrouwbaar is bij gebruik volgens voorschrift . Het vergeten van één enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt verkeerd gebruik of vergeten van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap.

Combineren van de pil met medicijnen?

Wanneer de pil zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pil verminderen. Hierdoor en loopt u kans zwanger te worden.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil.

Medicatiebegeleiding

Wanneer u de pil bent vergeten , heeft opgebraakt of wanneer u last heeft van ernstige diarree , is de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter!

Lees in bovengenoemde gevallen altijd nauwkeurig het voorschrift in de bijsluiter om te zien wat u in die gevallen het beste kunt doen.

Vergoeding of zelf betalen?

De pil is de eerste 3 maanden alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pil.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017