Met of zonder recept

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil ook zonder recept worden verkregen.

Werkzame stof

Ethinylestradiol (= oestrogeen hormoon) en norethisteron (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Orale anti-conceptiva ('de pil')

Samenstelling

Trinovum-strip:

7 witte tabletten: 35 microgram ethinylestradiol en 500 microgram norethisteron per tablet

7 licht-oranje tabletten: 35 microgram ethinylestradiol en 750 microgram norethisteron per tablet

7 oranje tabletten: 35 microgram ethinylestradiol en 1 mg norethisteron per tablet

Piltype

Dit is een driefasen, sub-50 pil. Dit betekent dat de tabletten gedurende de cyclus twee maal van samenstelling veranderen en dat alle tabletten minder (= sub-) dan 50 microgram ethinylestradiol bevatten.

Fabrikant/Leverancier

Trinovum: Janssen-Cilag

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap door inname van tabletten via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedstollingsproblemen waardoor zich bloedstolsels (= trombi of embolie) kunnen vormen in de slagaderen (= arteriële trombo-embolie) of aderen (= veneuze trombo-embolie).

Diep-veneuze trombose (= bloedstolsels in de dieper gelegen aderen)

Hartinfarct (= myocard-infarct)

Hersen-doorbloedingsstoornissen (= cerebrovasculair accident = CVA)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Long-embolie (= bloedstolsel dat van elders uit het lichaam in de longen terecht is gekomen)

Tumoren die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borstkanker (= mamma-carcinoom) en baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom)

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

De pil niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Voordat de pil mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pil zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pil onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pil geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pil gebruiken.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u middelen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen na overleg met uw arts .

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van de pil tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Deze pil heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileider (= tuba). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozoön) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van de pil.

Bijwerkingen

Bijwerkingen bij de aanvang van het pilgebruik

Ongeveer 10% van de pilgebruiksters heeft last van onderstaande bijwerkingen. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen enkele maanden.

Borsten, gespannen en/of pijnlijk

Doorbraakbloedingen, met name bij sub-50 en sub-30 pillen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Andere mogelijke bijwerkingen zijn o.a.

Acne

Arteriële trombose (= bloedstolselvorming in de aderen), vooral bij rokende vrouwen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), met name bij toenemende leeftijd en duur van het pilgebruik

Borstkanker (= mamma-carcinoom), lichte verhoging van de kans; dit risico neemt langzaam af na stoppen met de pil

Foliumzuur-tekort, na langdurig gebruik van de pil

Galstenen (= cholelithiasis)

Geelzucht door galstuwing, na langdurig gebruik van de pil

Glucose-tolerantie, verminderde

Eetlust, toename

Levergezwellen (hepatocellulair adenoom), goedaardige (= benigne); na langdurig gebruik van de pil

Lichaamsbeharing, toename (= hirsutisme)

Pigment-vlekken (= chloasma = melasma), vooral in het gezicht. De vlekken worden onder invloed van (zon)licht donkerder.

Veneuze trombose (= bloedstolselvorming in de aderen)

Vet haar

Vet-metabolisme (= lipiden-metabolisme), geringe veranderingen

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pil effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking, (= interactie), allergie, overgevoeligheid. of wisselwerking (= interactie) van dit middel met een ander middel.

Bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen vaak na enkele maanden pilgebruik.

Gebruik van de pil verhoogt de kans op bepaalde hart- en vaatziekten ten gevolge van de vorming van bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaderen (= arteriële trombose) en/of aderen (= veneuze trombose). Stoppen met roken vermindert de kans op trombose of embolie.

Gebruik van de pil verhoogt in geringe mate de kans op borstkanker (= mamma-carcinoom). Dit verhoogde risico is meestal ca. 10 jaar na stoppen met de pil verdwenen.

Na stoppen met de pil kan de vruchtbaarheid tijdelijk zijn verstoord. Deze verstoring is meestal goed te verhelpen.

Het is in principe altijd mogelijk dat u allergisch of overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat beslist ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van de pil.

Wisselwerkingen

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), primidon (= Mysoline®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), Sint-Janskruid, en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine.

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie rubriek 'Wisselwerkingen'), wordt aangeraden tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om ongewenste zwangerschap te voorkómen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Lees vóór gebruik eerst de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Begin zo mogelijk de eerste dag van de natuurlijke menstruatie met de eerste tablet van de strip, de pil is dan direct veilig.

Wanneer later met de pil wordt begonnen, wordt aangeraden om de eerste maand van het pilgebruik gelijktijdig een ander voorbehoedmiddel, bijv. condooms, te gebruiken om de kans op ongewenste zwangerschap te verkleinen.

Algemeen

Lees voorafgaande aan het gebruik van de pil altijd eerst nauwkeurig de bijsluiter .

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u de pil vergeten bent, de pil na inname heeft uitgebraakt of wanneer u last heeft van ernstige diarree . Deze informatie kunt u ook vinden in de bijsluiter in de verpakking.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg wanneer u problemen heeft met het pilgebruik of daar vragen over heeft.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C)

Algemeen

Bewaar de pil altijd buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen denken dat het snoepjes zijn.

De pil is in de originele stripverpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur. Bewaar de pil nooit in een warme en vochtige omgeving, zoals douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van de pil staat op de verpakking vermeld. Raadpleeg uw apotheker als u vragen heeft over de houdbaarheid van de pil.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien, maar terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van de pil.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift . Het vergeten van één enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt verkeerd gebruik of vergeten van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap (zie ook rubriek 'Medicatie-begeleiding').

Combineren van de pil met medicijnen?

Wanneer de pil zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Hierdoor wordt de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil.

Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed

Vergoeding of zelf betalen?

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen) en wordt
wel/niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pil.

Meer informatie

Bijsluiter bij Trinovum

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering zijn misselijkheid en braken en -vooral bij jonge meisjes- lichte vaginale bloedingen.

Neem wanneer u overdosering vermoedt, contact op met uw arts. Houd de verpakking bij de hand of neem deze mee wanneer u naar een arts of ziekenhuis toe gaat.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017