Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2004

Werkzame stof

Ximelagatran (prodrug van megalatran)

Geneesmiddelgroep

Bloedstolling-remmende middelen: directe trombine-remmers

Samenstelling

Tabletten: 24 mg ximegalatran per tablet

Hulpstoffen:
- tablet: microkristallijn cellulose (E460i), mannitol (E421), povidon K9o (E1201), natriumzetmeelglycolaat type A, natriumstearylfumaraat
- filmomhulling: hypromellose (E464), geel ijzeroxide (E172), macrogol 6000, titaandioxide (E171)

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen (= preventie) van veneuze en diep veneuze trombo-embolische aandoeningen in het been of de longen (= longembolie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingen, actieve

Bloedingsneiging, verhoogde

Bloederziekte, erfelijke

Inwendige orgaan-aandoening met verhoogde bloedingsneiging

Lever-werking, verminderde

Nierwerking, ernstig verminderde

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Let op! (vanwege verhoogd risico op bloedingen)

Overleg voor gebruik eerst met uw arts bij:
- aangeboren of verworven stollingsstoornis
- bloedafwijking waardoor snel blauwe plekken door verhoogde bloedingsneiging (tekort aan bloedplaatjes)
- maagzweer
- grote verwonding van recente datum
- recente operatie aan hersenen, ruggenmerg of oog
- recente hersenbloeding
- gebruik van ander antibloedstollingsmiddel
- gebruik van medicijnen met bijwerking op de bloedstolling (o.a. aspirine en andere NSAID's)
- gebruik van erytromycine
- hartinfectie door bacterien
- verminderde nierwerking
- lichaamsgewicht lager dan 50 kg
- overgewicht
- leeftijd hoger dan 75 jaar
- krijgen ruggenprik (voor de verdoving tijdens en na de operatie) of al heeft gehad

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts tijdens de zwangerschap voor gebruik van dit medicijn om advies.
Informeer uw arts als u zwanger bent of wil worden.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in zeer geringe hoeveelheden in de moedermelk.

Vraag uw arts eerst om advies voordat u borstvoeding geeft.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de werking van trombine en remt daardoor de bloedstolling.

Bijwerkingen

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- ijzertekort met als gevolg vermoeidheid of gevoel van zwakte, misselijkheid en overgeven

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- achterblijven van urine in blaas (= urien-retentie)
- bloed in urine
- bloeddruk, verhoogd of verlaagd
- bloeding of blauwe plek rond operatiegebeid
- duizeligheid
- diarree
- hartslag, versneld of vertraagd
- huiduitslag, rode huid, blaasjes, jeuk
- hoofdpijn
- koorts
- leverenzymwaarden, verhoogde
- leverfunctie, afwijkende
- maagdarm-bloeding
- pijn
- rugpijn
- spijsverteringsstoornis met volgevoel in bovenbuik, pijn in de maagstreek, buikpijn, boeren, misselijkheid, braken, zuurbranden
- urineweg-infectie
- verstopping
- vochtophoping in ledematen (perifeer oedeem)

Soms (bij 1-10 van de 1000 gebruikers)

- bloedingen in de luchtwegen
- bloedneus
- vaginale bloedingen

Wisselwerkingen

Ciclosporine (Neoral, Sandimmune)

Dextran (= plasma-vervangmiddel)

Eenvoudige pijnstillers (= NSAID's), met uitzondering van paracetamol

Erytromycine (= Erythrocine)

Medicijnen die effect hebben op de bloedstolling en de werking van de bloedplaatjes, zoals acetylsalicylzuur (= Aspirine) clopidogrel (Plavix), desirudine, dipyridamol (+ Persantin), fondaparinux (= Arixtra), gaba-receptor-antagonisten, heparine, sulfinpyrazol, ticlopidine, trombolytica, vitamine K

Rifampicine (= Rifadin)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en bijsluiter in de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen:
- startdosering (na operatie): 2 x daags 3 mg Megalatran-injectie (0,3 ml onder de huid)
- onderhoudsdosering: 2 x daags 1 tablet gedurende 8 tot maximaal 11 dagen

Dit medicijn kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Neem een vergeten tablet alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende tablet. Sla de vergeten tablet dan over. NB. Neem nooit een dubbele dosering.

Neem bij overdoseringonmiddellijk contact op met uw (huis)arts of apotheker.

Als u voortijdig stopt met het gebruik heeft u een verhoogde kans op trombose.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak veel slechter worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en wijk daar niet van af. Ook niet wanneer u lange tijd geen klachten heeft gehad.

Houdt u strikt aan de controle-afspraken zodat de dosering van dit medicijn steeds nauwkeurig kan worden afgestemd op uw bloedstollingswaarden (o.a. protrombine-tijd en trombotest-activiteit).

Wanneer u minder van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= onderdosering), wordt de bloedstolling bevorderd. Hierdoor is de kans op trombose of embolie groter.

Wanneer u meer van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= overdosering), wordt de bloedstolling mogelijk te sterk geremd. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen, waaronder bloedingen, groter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel ook altijd uw tandarts dat u een middel tegen trombose of embolie gebruikt. Hiermee kunt u onnodige en langdurige bloedingen na tandheelkundige ingrepen voork¢men.

Als u problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Exanta®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Bloedingen en daarbij behorende complicaties

Bijsluiters

Exanta
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017