Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 102780

Werkzame stof

Acetylsalicylzuur, paracetamol en coffeïne

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Tabletten: 250 mg acetylsalicylzuur, 250 mg paracetamol en 65 mg coffeïne per tablet

Fabrikant/Leverancier

Novartis Consumer Health B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn

Koorts

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of andere allergische reacties (o.a. neusverkoudheid, neuspoliepen, netelroos) na eerder gebruik van (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)

Bloedstollingsproblemen

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Leverfunctievermindering (= leverinsufficiëntie), indien ernstig

Nierfunctievermindering (= nierinsufficiëntie), indien ernstig

Maagklachten

Maagwandontsteking (= gastritis)

Maag- of darmzweren, actief (= actieve ulcus pepticum)

Maagpijn

Mensen met een aangeboren overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur en andere salicylaten.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stoffen passeren de moederkoek (= placenta) en komen zo bij de nog ongeboren vrucht. Op grond van de werking kan een schadelijk effect op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Alle drie de werkzame stoffen gaan over in de moedermelk. Hierdoor kan het kind overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor acetylsalicylzuur.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Zowel acetylsalicylzuur als paracetamol remmen de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Acetylsalicylzuur verlengt de bloedingstijd en wordt daarom in lage doseringen als bloedverdunnend middel gebruikt. Bijvoorbeeld om een hartinfarct te voorkomen.

Coffeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel en heeft daardoor een opwekkend effect.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (vooral bij langdurig gebruik).

Bloedverlies via het maagdarmkanaal en de ontlasting.

Braken

Leverbeschadigingen -soms ernstige tot fatale- na langdurig gebruik en gebruik van hoge doses.

Maagklachten, zoals maagpijn.

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag) voor (acetyl)salicylaten, coffeïne en/of paracetamol.

Spijsvertering, slechte (= dyspepsie)

Zuurbranden

Wisselwerkingen

Actieve kool (o.a. Norit®)

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding en op leverbeschadiging).

Bloedverdunnende middelen (= anticoagulantia).

Cholestyramine (= Questran®)

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten voor gebruik eerst in ruim water uiteen laten vallen. Na gebruik nog wat water nadrinken.

Voor snelle pijnverlichting tablet eerst uiteen laten vallen in water en dan op de nuchtere maag innemen (tot half uur vóór de maaltijd).

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw (huis)arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Braken (vooral bij kinderen), hyperventilatie, temperatuurverhoging (pyrexie), zweten, uitdroging (dehydratie), duizeligheid, gezichtsstoornissen, oorsuizingen (tinitis), rusteloosheid, waanvoorstellingen (hallucinaties), overdreven goede stemming (euforie), lusteloosheid, ziek gevoel, weinig tot niet plassen (anurie), leverbeschadiging met geelzucht, nierbeschadiging, ademhalingsproblemen, instorting (collaps), bewusteloosheid (coma)

Bijsluiters

Excedrin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017