Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fenoterol

Geneesmiddelgroepen

Luchtwegverwijders: bèta-sympathico-mimetica (= bèta-adrenergica)

Baarmoeder-ontspannende middelen (= uterus-spasmolytica)

Samenstelling

Partusisten® concentraat voor infusievloeistof, ampul 10 ml: 50 microgram fenoterol-hydrobromide per ml

Fabrikant/Leverancier

Partusisten®: Boehringer Ingelheim BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Dreigende vroeggeboorte (= spontane abortus, miskraam ), in de 24e-33e week van de zwangerschap

Na operatie tijdens de zwangerschap om baarmoedercontracties te voorkómen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Adrenaline-productie, sterk verhoogd (= feochromocytoom)

Baarmoeder-bloedingen (= uterus-bloedingen), ernstige

Foetus-misvormingen, zonder kans op overleving

Hartaandoeningen, waaronder recent hartinfarct (= myocard-infarct)

Hartafwijkingen

Infectie van de embryo-zak (= amnion-holte)

Kaliumgehalte van bloed, sterk verlaagd (= ernstige hypokaliëmie)

Lever-afwijkingen, ernstige

Long-bloeddrukverhoging (= pulmonale hypertensie)

Nier-afwijkingen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor verwante verbindingen (= sympathicomimetica)

Placenta, geheel of gedeeltelijk losliggende (solutio of abruptio placentae)

Placenta, voorliggende (= placenta praevia)

Psychische aandoeningen (= psychosen)

Situaties waarbij verlenging van de zwangerschap gevaar oplevert

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn ontspant (= relaxeert) de gladde spieren van de baarmoeder (= uterus) en de kleinere luchtwegen (= bronchiën).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremor)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloed-glucosegehalte, verhoogd (= hyperglykemie); vooral bij suikerpatiënten

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Blozen (flushing)

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij de moeder (= maternaal)

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, sterk verlaagd (= ernstige hypokaliëmie)

Krampen

Nervositeit

Onrust

Pijn op de borst

Spierpijn (= myalgie)

Stoelgang, vertraagd

Urine-productie, geremd

Zwakte

Zweten

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische)

Antipsychotica, bepaalde

Corticosteroïden

Medicijnen met dezelfde werkingswijze als dit middel (bèta-sympathicomimetica)

Medicijnen die calcium bevatten

Medicijnen die vitamine D bevatten

Mineralo-corticosteroïden (o.a. aldosteron)

Narcosemiddelen, o.a. die met een negatieve werking op het hart

Pijnstillers, bepaalde (NSAID's zoals acetylsalicylzuur en indometacine)

Xanthine-derivaten zoals theofylline (Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van dit medicijn.

Meer informatie

Bijsluiter van Partusisten®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- hartfrequentie-toename (tachycardie)
- shock
- spierschokken (convulsies)
- bijwerkingen (zie aldaar)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017