Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fenoterol en ipratropium

Geneesmiddelgroep

Luchtweg-verwijdende middelen, combinaties

Samenstelling

Berodual® dosis-aërosol, 200 inhalaties: fenoterol en ipratropium

Berodual®: Inhalatiepoeder met fenoterol en ipratropium

Fabrikant/Leverancier

Berodual®: Boehringer Ingelheim BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma, behandeling van kramp van de kleindere luchtwegen (= bronchospasmen)

Chronische obstructieve longziekten (= COL, COPD), behandeling van kramp van de kleindere luchtwegen (= bronchospasmen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Schildklierfunctie, toename (= hyperthyreoïdie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor parasympathicolytica zoals ipratropium of sympathicomimetica zoals fenoterol.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven
(tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stoffen verwijden ieder op eigen wijze de luchtwegen, waardoor de longfunctie wordt verbeterd.

De werking duurt tenminste 6 uur.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremoren)

Droge mond

Duizeligheid

Hartfrequentie, veranderingen

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Misselijkheid

Prikkelhoest

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Bèta-blokkers, vooral niet-selectieve (o.a. propranolol = Inderal®)

Corticosteroïden

Sympathicomimetica

Theofylline (o.a. Euphyllin®, Euphylong®, Theolin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer dit medicijn niet op eigen initiatief met medicijnen die u heeft bewaard, of zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen of soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Berodual®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Beklemd gevoel op de borst, bevingen (= tremoren), hartfrequentie-toename (= tachycardie), hartkloppingen (= palpitaties), hart-overslagen (= extrasystolen), hartritme-stoornissen (= aritmieën), hoofdpijn, misselijkheid (= nausea), onrust, opvliegers

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017