Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/09/531

Werkzame stof

Fentanyl

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Neusspray met 50 microgram, 100 microgram of 200 microgram fentanyl (als citraat) per dosis.

Fabrikant/Leverancier

Nycomed BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bestrijding van Pijn bij kanker, voor het verlichten van doorbraakpijn bij volwassen kankerpatiënten die reeds behandeld worden met opioïden

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale) en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD)

Als u nog nooit eerder werd behandeld met opioïden (bijv. codeïne, fentanyl, hydromorfine, morfine, oxycodon, pethidine)

Als u lijdt aan terugkerende episodes van neusbloedingen.

Longaandoeningen, chronisch?obstructieve (= COLD)

Overgevoeligheid voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (fentanyl-achtigen)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Geen borstvoeding geven binnen 24 uur na toediening van dit medicijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een opiaat-agonist die de opiaat-receptoren in de hersenen stimuleert en een sterk pijnstillende (= analgetische) werking heeft.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Afhankelijkheid, lichamelijke (= gewenning) en psychische (= verslaving), bij langdurig gebruik

Allergische reacties, waaronder huiduitslag, jeuk en ademhalingsproblemen (bronchusvernauwing)

Benauwdheid, ademnood (apnoe)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Diarree

Duizeligheid

Hartritme, verlaging (= bradycardie)

Hartspier, verminderde of geheel ontbrekende samentrekking (= asystolie)

Maagdarm-beweging (= gastro-intestinale motiliteit), verminderd

Misselijkheid

Spierkrampen, -schokken

Spierstijfheid (= spierrigiditeit), vooral van de spieren van de borstkast

Stembandkramp (= laryngospasme)

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Medicijnen die het enzym CYP3A4 remmen, zoals ritonavir (= Norvir®) en itraconazol (= Trisporl®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Als u ademhalingsmoeilijkheden ervaart tijdens de behandeling van Instanyl, is het belangrijk onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of ziekenhuis.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017