Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 115498//05752

Werkzame stof

Ferrosulfaat

Geneesmiddelgroep

IJzer-preparaten

Samenstelling

Tablet met gereguleerde afgifte 287 mg. Komt overeen met Fe++ 105 mg.


Fabrikant/Leverancier

Euro Registratie Collectief B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede, door ijzertekort (= ferriprieve anemie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

IJzer-ophoping in het lichaam

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

IJzer is nodig voor de vorming van de rode bloedkleurstof (= hemoglobine) in de rode bloedcellen (= erythrocyten).

Bijwerkingen

Diarree

Maagdarm-klachten

Maagpijn

Misselijkheid

Tanden, verkleuring

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Antibiotica, bepaalde (chinolonen en tetracyclinen)

Chinolonen

Medicijnen die calcium bevatten

Medicijnen die fosfaat bevatten

Levodopa (o.a. Madopar®, Sinemet®)

Maagzuur-neutraliserende medicijnen (= antacida)

Methyldopa (= Aldomet®)

Penicillamine (= Cuprimine®, Distamine®, Gerodyl®, Kelatin®)

Plantenzuren (o.a. fytinezuur)

Tetracyclinen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bij voorkeur op lege maag innemen.

Bij maagklachten ná de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Zeer hoge doses: zwart en bleoderig braken, shock, toename hart-frekwentie (tachycardie), verzuring (metabole acidose), bewusteloosheid (coma)

Lagere overdoses (na 1-3 dagen): leverbeschadiging, geelzucht (icterus), bloedstollingsstoornissen, circulatie-shock, vocht in de longen, stokkende ademhaling (Cheyne-Stokes), spierschokken (convulsies), bewusteloosheid (coma), maag-beschadiging en verstopping (obstructie)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017