Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Foscarnet

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Foscavir®: Infusievloeistoffen, flacons 250 ml en 500 ml: 24 mg foscarnet (natriumzout) per ml

De infusievloeistof bevat natrium.

Fabrikant/Leverancier

Foscavir®: AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met virussen, o.a. herpes simplex-virus en cytomegalovirus = CMV

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport


Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virussen (o.a. herpes simplex en cytomegalovirus = CMV).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedwaarden, afwijkingen (= hematologische afwijkingen)

Braken

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Dorst

Gevoelsstoornis van de tastzin (= paresthesie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Koorts

Laboratoriumwaarden, afwijkingen

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheidsreacties

Rillingen

Vermoeidheid

Verzweringen (= ulceraties) van de penis

Wisselwerkingen

Medicijnen met bijwerkingen op de nieren (= nefrotoxisch)

Pentamidine (= Pentacarinat®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (zgn. lisdiuretica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Foscavir®

Bijzonderheden

De infusievloeistoffen bevatten natrium.

Overdosering

Nierfunctie-stoornissen, spierschokken (= convulsies), tintelingen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017