Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 27212

Werkzame stof

Frovatriptan

Geneesmiddelgroep

Middelen bij migraine-aanval: triptanen

Samenstelling

Tabletten: 2,5 mg frovatriptan-succinaat-monohydraat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Menarini

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine , acute behandeling van migraine-aanvallen met en zonder aura

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris, ook indien eerder doorgemaakt

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), matige tot ernstige

Ergotamine, niet gelijktijdig gebruiken

Hart, slechte doorbloeding (= ischemische hartaandoeningen), ook indien eerder doorgemaakt

Hartinfarct (= myocardinfarct), ook indien eerder doorgemaakt

Hersenbloeding of -bloedvatvernauwing (CVA en TIA), ook indien eerder doorgemaakt

Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Ouderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Prinzmetal-angina, ook indien eerder doorgemaakt

Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hersenen (= cerebraal), ook indien eerder doorgemaakt

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel bij niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Na gebruik van dit middel 24 uur wachten met het geven van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.

Na inname van een tablet begint de werking na ca. 30 minuten.

Bijwerkingen

Vaak (bij 1-10 op de 100 gebruikers) o.a.

Buikpijn, droge mond, duizeligheid, flushes, gevoelloosheid, gezichtsstoornissen (visus-stoornissen), hartkloppingen (palpitaties), misselijkheid, moeheid, overgevoeligheid (hypesthesie), pijn op de borst, slaperigheid, skeletpijn, spijsverteringsstoornissen (dyspepsie), toegeknepen keel, veranderd temperatuurgevoel, zweten

Soms (bij 1-10 op de 1000 gebruikers) o.a.

Ademnood (dyspnoe), angst, bevingen (tremor), depressie, dorst, evenwichtsstoornissen (vertigo), gewrichtspijn (artralgie), hartfrekwentie-toename (tachycardie), neusverkoudheid (rhinitis), keel-ontsteking (faryngitis en laryngitis), koorts, maagdarm-klachten, onwillekeurige spiersamentrekkingen, opwinding (agitatie), overdreven geluksgevoel (euforie), pijn, rugpijn, verwarring, voorhoofdsholte-ontsteking (sinusitis), zwak-ziek gevoel (asthenie)

Zelden (bij 1-10 op de 10.000 gebruikers)

Zie bijsluiter in de verpakking

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (SSRI's, fluvoxamine = Fevarin®)

Ergotamine (o.a. Cafergot®, Ercycof®, Ergocofcyclizine, Ergocoffeïne

Medicijnen met dezelfde werking als dit medicijn, zoals almotriptan (= Almogran®, eletriptan (= Relpax®), naratriptan (= Naramig®), rizatriptan (= Maxalt®, zolmitriptan (= Zomig®)

Moclobemide (= Aurorix®)

Sint-Janskruid

Hoe te gebruiken?

Bij de eerste voortekenen van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval volgens voorschrift gebruiken.

Gebruikelijke dosering voor personen van 16 jaar en ouder:
- 1 x daags 1 tablet
- zo nodig mag maximaal 2 uur na de eerste tablet nog een tweede tablet worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Fromirex®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Fromirex
Fromirex
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017