Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Fusidinezuur

Samenstelling

Fucidin® Infusies: Poeder voor infusievloeistof (+ 10 ml oplosmiddel): 500 mg

Fabrikant/Leverancier

Fucidin® Infusies : Leo Pharma BV, Hoge Mosten 16, 4822 NH, Breda

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor fusidinezuur en ongevoelig voor (= resistentie) andere antibiotica of bij overgevoeligheid voor andere antibiotica.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet toepassen bij zwangerschap (tenzij de arts anders beoordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Na toedieng van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet toepassen bij zwangerschap (tenzij de arts anders beoordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Na toedieng van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor fusidinezuur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Diarree, lichte

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen van dit middel met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Dit medicijn niet gebruiken na verstijking van de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Vraag zo nodig informatie over deze behandeling aan de arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter Fucidin® intraveneus

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017