Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Ganciclovir

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Poeder voor infusievloeistof: 500 mg ganciclovir (natriumzout)

De infusievloesitof bevat natrium.

Fabrikant/Leverancier

ADOH B.V.
RVG 112948
RVG 116110
RVG 116111

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met cytomegalovirus (= CMV)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Neutrofielen-gehalte lager dan 500 cellen per mm3 (= ernstige neutrocytopenie)

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen daarvan.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor aciclovir

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking is schade aan de vrucht niet uitgesloten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen cyto-megalo-virus (= CMV).

Bijwerkingen

Benauwdheid, ademnood (= dyspnoe)

Bevingen (= remoren)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Bewusteloosheid (= coma)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedwaarden, afwijkingen (= hematologische afwijkingen), o.a. afname van het neutrofielen-gehalte (= neutropenie) en aantal bloedplaatjes (= trombocytopenie) in het bloed

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Epileptische aanvallen (= insulten)

Gevoelsstoornis van de tastzin (= paresthesie)

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Haaruitval, kaalheid (= alopecia)

Hartritme-stoornissen (= hartaritmieën)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Jeuk

Keel, zere

Koorts

Koude rillingen

Laboratoriumwaarden, afwijkingen

Leverfunctie-stoornissen

Mentale veranderingen

Mondholte-zweren

Misselijkheid

Nierfunctie-vermindering

Overgevoeligheidsreacties

Prikkelbaarheid

Slaperigheid

Slikstoornissen

Smaakveranderingen

Spierpijn (= myalgie)

Spijsverteringsstoornissen

Stemmingsveranderingen

Verwardheid

Vochtophoping (= oedeem)

Winderigheid (= flatulentie)

Zwakte, algeheel gevoel van (asthenie, malaise)

Zweten

Wisselwerkingen

Medicijnen met een vergelijkbare werking

Imipenem-cilastatine (= Tienam®)

Zidovudine (Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De capsule met voedsel innemen.

De infusies worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Capsules: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Poeder voor infusievloeistof en bereide infusievloeistof: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat het virus ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Cymevene®

Bijzonderheden

De infusievloeistof bevat natrium.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017