Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Glatirameer

Geneesmiddelgroep

Multipele sclerose-middelen (= MS-middelen)

Samenstelling

Copaxone®-injectievloeistof in voorgevulde wegwerpspuit met naald: 1 mg glatirameer

Fabrikant/Leverancier

Copaxone®: Teva Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Multipele sclerose (= MS)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een gunstige invloed op het immuunsysteem (= immuno-modulerende eigenschappen). Hierdoor kan het werkzaam zijn bij multipele sclerose.

Bijwerkingen

Bevingen (= tremor)

Bewusteloosheid, plotselinge (= syncope)

Braken

Gewichtstoename

Herpes (= Herpes simplex)

Huidzwellingen, goedaardige (= benigne)

Injectieplaats: o.a. zwelling, roodheid, jeuk, pijn, ontsteking, allergische huidreacties

Lymfeklierzwellingen (lymphenadopatie)

Nervositeit

Onmiddellijk na de injectie (= post-injectie-reactie): o.a. pijn op de borst, ademnood (dyspnoe), hartfrquentie-toename (= tachycardie), misselijkheid, angst, zweten

Oogaandoeningen

Rillingen

Vaginale schimmel (moniliasis, candidiasis)

Vochtophoping (= oedeem), o.a. in het gezicht

Wisselwerkingen

Corticosteroïden

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing,

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Wanneer u niet tevreden bent met de werking of last van bijwerkingen heeft , kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Copaxone®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017