Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (Nl)

2004

Werkzame stof

Carmustine

Geneesmiddelgroep

Anti-kankermiddelen (= cytostatica): alkylerende middelen

Samenstelling

Implantaten: 7,7 mg carmustine per implantaat

Fabrikant/Leverancier

Guilford Pharma Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Centrale-zenuwstelsel-tumoren: terugkerend (= recidiverend) multiforme glioblastoom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor één of meer van de bestanddelen van dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn bij voorkeur niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders besluit).

Tijdens het gebruik van dit middel zwangerschap voorkómen.

Neem contact op met uw arts als u tijdens het gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.
Vraag uw arts of deelname aan het verkeer en het bedien van machines is toegestaan tijdens de behandeling met dit middel.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling en daarmee de groei van uiteenlopende tumoren.

Bijwerkingen

Genezingsafwijkingen, o.a. van wonden

Hersen-infecties (= intra-craniale infecties)

Spierschokken (= convulsies)

Vochtophoping in de hersen (= hersen-oedeem)

Uiteenlopende bijwerkingen (zie bijsluiter of vraag uw arts of apotheker)

Wisselwerkingen

Er zijn nog geen gegevens over mogelijk wisselwerkingen met andere medicijnen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts toegediend in de holte (= laesie) die de verwijderde tumor achter laat.

Hoe te bewaren?

Dit middel moet bij -20 oC in een diepvrieskast worden bewaard

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts.

Zelf combineren van medicijnen

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u nog andere (zelfzorg)medicijnen gebruikt.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel medicijnen met uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Gliadel®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Gliadel
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017