Groep van medicijnen die tot de zgn. RAS-remmers behoren. ACE (= angiotensine-I-converterend enzym) maakt onderdeel uit van het RAS. ACE-remmers verlagen de bloeddruk (= anti-hypertensieve) en verbeteren de pompwerking van het hart.
NB. De bloeddrukverlagende (= antihypertensieve) werking van ACE-remmers is bij negroïde mensen minder groot dan bij niet-negroïde mensen.

Mogelijke toepassingen (o.a.)
- bloeddrukverhoging zonder bekende oorzaak (= primaire of essentiële hypertensie)
- bloeddrukverhoging
als gevolg van nieraandoening (= renovasculaire hypertensie)
- hart-falen (= hart-insufficiëntie, decompensatio cordis) door verdikking (= hypertrofie) van de hartwand
- verdikte linker hartwand (= linker ventrikel-hypertrofie)
- hartinfarct (= myocard-infarct): nabehandeling/voorkoming (= preventie, profylaxe) van een tweede infarct
- diabetische nefropathie (= nieraandoening door suikerziekte) en andere verergerende (= progressieve) nieraandoeningen

zie ook:
- werking
- bijwerkingen
- wisselwerkingen (= interacties) van ACE-remmers met andere medicijnen
- RAS-remmers

Terug naar bloeddrukverlagers (= antihypertensiva)