Groep van middelen die de afbraak van acetylcholine in het lichaam remmen en daardoor de werking er van verlengen. Hierdoor wordt de werking van de para-sympathicus nagebootst (= mimeren). Ze worden ook toegepast bij dementie (galantamine (= Reminyl®) en rivastigmine (= Exelon®).

zie: para-sympathico-mimetica (= cholinergica)