Groep van medicijnen die zijn afgeleid van het bijniermerg-hormoon adrenaline (= epinefrine) en de alfa-werking van het sympathische zenuwstelsel (= sympathicus) nabootsen (= mimeren).
Deze middelen vernauwen met name de arteriële bloedvaten en verminderen daardoor de doorbloeding (= vasoconstrictieve werking) en/of verhogen de bloeddruk (= hypertensieve werking).

zie ook:
- bloeddruk-verhogende middelen (= anti-hypotensiva)
- bèta-sympathico-mimetica

Recept-medicijnen

Midodrine Tabletten