Groep van medicijnen die tot de zgn. RAS-remmers behoren en een bloeddrukverlagende (= antihypertensieve) en/of hartfunctie-bevorderende werking hebben.

Mogelijke toepassingen (o.a.)
- bloeddrukverhoging (= hypertensie) door een nieraandoening (= renovasculaire hypertensie)
- hartfalen (= hart-insufficiëntie, decompensatio cordis) door verdikking (= hypertrofie) van de hartwand
- hartinfarct (= myocard-infarct): ter voorkoming (= preventie, profylaxe) van een tweede infarct

zie ook:
- RAS-remmers
- bloeddrukverlagers (= antihypertensiva)