Medicijnen die werkzaam zijn tegen infecties met bacteriën (= bacteriële infectieziekten).
Antibiotica remmen de groei (= bacterio-statische werking) of doden bacteriën (= bactericide werking).
De keuze van een antibioticum wordt bepaald door de aard van de bacterie en de mate van gevoeligheid voor het antibioticum.

Antibiotica worden onderverdeeld in:
- aminoglycosiden
- bèta-lactam-antibiotica: penicillinen en cefalosporinen
- chinolonen
- macroliden
- sulfonamiden/trimethoprim
- tetracyclinen
- overige antibiotica

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een grotere kans dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook:
- bacteriën
- bacteriële infectie-ziekten
- middelen bij infectie-ziekten

Recept-medicijnen

Panclamox®
PantoPAC®