Groep van medicijnen die de histamine-1-receptor blokkeren en zo het vrijkomen van de allergische weefselstof histamine uit bepaalde weefselcellen waarin histamine ligt opgeslagen (= mestcellen), tegengaan.

Mogelijke toepassingen (o.a.):
- allergische aandoeningen: o.a. hooikoorts, galbulten en insectenbeten/-steken: allergie-middelen
- allergisch astma en andere allergische luchtwegvernauwingen (= COL): zie astma en COL-middelen
- misselijkheid en braken:zie anti-braakmiddelen (= anti-emetica)
- bewegingsziekten, zoals reisziekte en zwangerschap

Terug naar geneesmiddel-hoofdgroepen