Groep van medicijnen (zie ook hieronder) die bij kanker op uiteenlopende wijze de tumor-groei en uitzaaiing ( metastase) kunnen remmen of de mogelijke bijwerkingen van anti-kanker-middelen kunnen voorkómen of verminderen.

Terug naar anti-kanker-middelen (= cytostatica, oncolytica)