Groep van antibiotica die werkzaam zijn tegen bepaalde bacteriële infectie-ziekten.
Dit type anti-biotica, waartoe ook penicilline behoort, tast de bacteriële celwand aan, waardoor de bacterie doodgaat (= bactericide werking).
Veel bacteriën zijn echter in staat dit type anti-bioticum af te breken zodat ze er ongevoelig (= resistent) voor worden.

Bèta-lactam-antibiotica worden onderverdeeld in
- cefalosporinen
- penicillinen
- overige bèta-lactam-antibiotica

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur altijd helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met uw (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook:
- bacteriële infecties
- anti-biotica