Groep van medicijnen die de luchtwegen verwijden (= 'luchtwegverwijders'), waardoor meer lucht/zuurstof door de longen stroomt.

Werking
Deze middelen verslappen de gladde spieren van de kleinere luchtwegen (= bronchusverwijding) door stimulatie (= agonisme = mimeren) van de sympathische bèta-2-receptoren gelegen in de celmembranen van de gladde spiervezels.
Ze worden onderscheiden in kort-werkende (ca. 5-6 uur werkzaam), zoals fenoterol, salbutamol en terbutaline, en lang-werkende luchtwegverwijders (ca. 12 uur werkzaam), zoals formoterol en salmeterol, die ook gedurende de nacht verlichting geven.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vaatverwijding (= vasodilatatie) en toename van de hartslag (= tachycardie).

Toedieningswijze
Beta-sympathico-mimetica worden meestal per inhalatie, maar ook per injectie of infusie, of via de mond (= oraal) toegediend.

zie ook:
- astma
- chronische obstructieve longziekten (= COL = CARA))
- astma en COL-middelen
- sympathico-mimetica (= adrenergica)
- alfa-sympathico-mimetica (= alfa-adrenergica)

Terug naar luchtweg-verwijdende middelen