Het werkingsmechanisme is niet goed bekend. Met name de glucoseproductie in de lever wordt geremd.
Daarnaast verhoogt metformine de perifere gevoeligheid voor insuline.
Doordat het de insulineproductie niet stimuleert, kan metformine geen hypoglykemie veroorzaken.
Het gebruik van metformine gaat gepaard met minder neiging tot gewichtstoename dan het gebruik van de andere bloedglucose verlagende middelen.


zie ook: suikerziekte (= diabetes mellitus)

Terug naar: bloedsuiker-verlagende middelen