Groep van medicijnen (zie hieronder) die bloedingen tot stilstand (= stasis) kunnen brengen door het bloedstollingsproces te bevorderen. Hierdoor kan overmatig bloedverlies, zoals bij ernstig bloedingen (= hemorragie) en bloederziekte (= hemofilie), worden voorkómen.

Bloedstolling-bevorderende middelen worden onderverdeeld in:
- bloedstollingsfactoren: eptacog-alfa, factor VII, factor VIII, Factor VIII/von Willebrandsfactor, factor IX, factor XIII, fibrinogeen, moroctocog-alfa, nonacog-alfa, protombine-complex (factor II, VII, IX en X)
- fytomenadion (= vitamine K)
- anti-fibrinolytica: aprotinine (= Trasylol®) en tranexaminezuur (= Cyklokapron®)

zie ook:
- bloedingen
- bloedstollingsstoornissen
- bloederziekte (= hemofilie
- bloedmiddelen