C1-esteraseremmers remt de activering van complementfactor C1 in het plasma. Bij C1-esteraseremmerdefficiëntie treedt een ongeremde activatie van het complementsysteem op. Het klinisch meest in het oog springende en veelal levensbedreigende symptoom is het aanvalsgewijs optredende hereditair angio-oedeem. Bij vaststaan van de diagnose is bij acute symptomen intraveneuze toediening van C1-esteraseremmer geїndiceerd. Het middel kan ook profylactisch worden gegeven.

Recept-medicijnen

Berinert®
Cetor®
Cinryze®