Calcium-antagonisten worden onderverdeeld in:
- dihydropyridinen (= nifedipine-groep)
- overige calcium-antagonisten: diltiazem en verapamil

Terug naar calcium-antagonisten