Groep van antibiotica die de groei van bepaalde bacteriën remmen (= bacterio-statische werking) door remming van het bacteriële enzym DNA-gyrase. Hierdoor wordt de opbouw van de bacteriële DNA-synthese verstoord.

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook: bacteriële infecties

Terug naar anti-biotica