Groep van medicijnen (nog niet opgenomen in de website) die tot de zogenaamde diagnostica behoren.

Mogelijke toepassingen (o.a.):
Zichtbaar maken voor medisch onderzoek (= diagnostiek) weefsels, organen, bloedbanen, lymfevaten, klieren en lichaamholten door iddel van echografie (= ultra-sonografie, o.a. Doppler-onderzoek), kern-spin-tomografie (NMR-onderzoek), radiografie of röntgen-straling.

Contrast-middelen worden onderverdeeld in:
- echografie-contrast-middelen: bevatten galactose
- para-magnetische contrast-middelen voor NMR-onderzoek: bevatten gadolinium of mangaan
- radio-farmaca: bevatten radio-actieve elementen
- röntgen-contrast-middelen: bevatten vaak jood
- super-magnetische contrast-middelen: bevatten ijzer-oxide

zie ook:
- diagnostica
- diverse geneesmiddel-groepen