PDE4-remmers veroorzaken een toename van c-AMP en een activering van proteïnekinase A. Door fosforylering en inactivering van transcriptiefactoren neemt het ontstekingsproces af. Werking: na enkele weken.

PDE-4 is een metaboliserend cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP)-enzym dat aanwezig is in humane ontstekingscellen, met name macrofagen, eosinofielen en neutrofielen, die een rol spelen in de pathogenese van COPD.