Groep van medicijnen (zie hieronder) die galstenen kunnen voorkomen of oplossen (= lysis).

zie ook:
- galstenen
- maag/darm-middelen