Alle stoffen die aan een medicijnen zijn toegevoegd met uitzondering van de werkzame stof(fen).

Onderscheiden worden:
- farmaceutische hulpstoffen of additiva
- therapeutische hulpstoffen of adjuvantia