Groep van medicijnen (zie hieronder) die worden toegepast om een jicht-aanval te voorkómen (= preventie, profylaxe).

zie ook: jicht

Terug naar jicht-middelen