Groep van medicijnen die bij tijdig gebruik koortslip kunnen voorkómen of de verschijnselen en klachten verminderen.

Terug naar anti-virale huidmiddelen